Wskazówki na temat budowy domów.

Wykonywanie fundamentów bezpośrednich

Roboty fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, w którym są podawane wymagania dotyczące zarówno warunków posadowienia, jak też rozwiązania konstrukcji fundamentów. Roboty te można rozpocząć dopiero po odbiorze podłoża gruntowego. Oznacza to, że po wykonaniu wykopu pod fundamenty należy sprawdzić zgodność rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjętymi w projekcie.

Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby uniknąć zmiany stanu gruntów w podłożu, na przykład wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Ten odbiór powinien być przeprowadzony przed ułożeniem podsypka piaskowo żwirowej, betonu wyrównawczego oraz innych warstw izolacyjnych bądź wyrównawczych. Odbiór podsypki oraz innych warstw wyrównawczych należy przeprowadzić dodatkowo po ich ułożeniu.

Wykonywanie fundamentów pośrednich.

Jeżeli istnieje konieczność pośredniego posadowienia obiektu budowlanego, to pod jego fundamenty wprowadza się pale, studnie bądź ściany szczelinowe, które obciążenia przekazywane przez fundamenty przenoszą na położone głębiej warstwy podłoża gruntowego.

Pal przekazuje obciążenie na podłoże gruntowe przez tarcie występujące na jego pobocznicy oraz przez docisk pod stopą pala. Najczęściej stosuje się palę betonowe lub żelbetowe, rzadziej drewniane i stalowe.

Obróbki blacharskie.

Obróbki części budynków wystających ponad połać dachu

Elementy wystające ponad dach, a podlegający obróbce to: mury ogniochronne, ściany ogniowe, kominy.  Wszystkie obróbki wykonuje się z blachy. Dobór obróbek jest uzależniony od nachylenia połaci dachu oraz od rodzaju pokrycia. Jaką zasadę przyjmuje się, że na wszystkie elementy pionowe wystające ponad polać należy wywinąć papę  na wysokość co najmniej 150mm. Wywinięta papa  musi być zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi obróbkami blacharskimi.

Organizacja robót tynkowych.

Do układania tynków wewnętrznych można w zasadzie przystąpić dopiero po:

  • wykonanie pokrycia dachu
  • wykonanie ścian działowych
  • osadzeniu stolarki, przy czym powinna ona być należycie zabezpieczona
  • założeniu rurowe do elektrycznej instalacji podtynkowej,
  • zamurowanie bruzd do przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania

Wskazane jest przystępować do wykonywania tynków dopiero po zakończeniu osiadania i skurczu podłoża.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *