Skąd wypożyczać maszyny budowlane w Płocku?

No Comments

Producenci maszyn budowlanych i producenci specyficznych części budowlanych i wyposażenia posiadają stabilne i niezawodne źródło import – eksport do Państw Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich pięciu lat lat jednak wiele czynników ma bardzo negatywny wpływ na eksport maszyn budowlanych. Długoterminowe skutki globalizacji z lat 2008-2009 recesja; silna konkurencja ze strony wyrafinowanych producentów w Europie Zachodniej, Japonii i w Korei Południowej; proliferacja tanich produktów z Chin; utrzymujące się niskie ceny surowców; i pewną liczbę czynniki ekonomiczne na tradycyjnie silnych rynkach zmarnowały eksport sektorów do Polski o ponad 25 procent w ciągu ostatnich pięciu lat do łącznej kwoty 32,6 USD miliard w 2015 r. Przy wielu z tych czynników prawdopodobne utrzymują się, ważne jest, aby producenci identyfikowali i skupili się na rynkach posiadających czynniki, które napędzają popyt na maszyny budowlane. Ten raport zapewnia przegląd rynków globalnych i amerykańskich dla maszyn budowlanych (i związanych z nimi części i sprzęt), zidentyfikuj czynniki, które napędzają eksport zapotrzebowanie na producentów i omówienie, co Zarząd Handlu Międzynarodowego rozważa być czołowymi rynkami eksportowymi, a także bardziej szczegółowymi badania wybranych rynków.

Pomimo faktu, że po wynikach 2014 r. ogólna tendencja do obniżenia poziomu sprzedaży jest widoczna dla całej branży maszyn budowlanych, poszczególne firmy nadal były w stanie osiągnąć znaczny sukces. Obecnie dużo mniej firm decyduje się na zakup osobnego sprzętu budowlanego. Dużo oszczędniej i ergonomicznej jest zdecydować się na wypożyczenie. Działając na terenie województwa mazowieckiego lub konkretniej na Powiecie Płockim można zdecydować się na usługi wypożyczalni sprzętu w Płocku. Patrząc na sytuację z szerszej perspektywy, łączne przychody 50 największych światowych producentów sprzętu budowlanego nadal spadają, co w porównaniu do ubiegłego roku wyniosło 2,6%. Tak więc, w ujęciu pieniężnym, łączne przychody wyniosły 159 miliardów dolarów. Jakie maszyny są wynajmowane i na które najlepiej się zdecydować?

Korporacje Caterpillar i Komatsu, będące niekwestionowanymi liderami tego rankingu przez cały okres swojego istnienia, zachowały odpowiednio pierwszą i drugą pozycję. A różnice w wielkości sprzedaży tych firm i ich najbliższych prześladowców nadal pozostają na nieosiągalnym poziomie. Jednak ze względu na zmniejszenie działalności w branży wydobywczej, wielkość sprzedaży Caterpillar spadła o prawie 3 miliardy dolarów, co z kolei doprowadziło do zmniejszenia o 1,2% udziału firmy w całkowitej wielkości sprzedaży. Tak więc, z powodu niewielkiej marży (tylko 5 milionów dolarów), firma Hitachi Construction Machinery zajęła trzecie miejsce w rankingu, wypychając Volvo z powrotem. Amerykańska firma Terex (5. miejsce) wymieniła swoje miejsce z niemieckim Liebherr, który spadł na 6 miejsce z obrotem 7,13 miliarda dolarów. Chińska firma XCMG wykazała największy postęp w porównaniu do ubiegłorocznych danych, które wzrosły natychmiast o 3 pozycje w górę i zajęły 8 miejsce w rankingu, stając się tym samym największym producentem sprzętu budowlanego w „Środkowym królestwie”. Należy zauważyć, że XCMG stała się jedyną firmą, a z Chin ze wskaźnikami sprzedaży wykazała pozytywny trend. Wraz z tymi osiągnięciami chińskiego producenta warto powiedzieć, że najbardziej znaczący spadek ich pozycji w „żółtym stole” ucierpiały także firmy z Chin – Shantui i XGMA, które spadły odpowiednio o 8 i 6 pozycji w dół . Tym samym ogólny udział chińskich producentów zmniejszył się o nieco ponad 1% i obecnie wynosi 13,3%.

 

Prawo operowania maszynami budowlanymi.

No Comments

Człowiek bardzo często zachowuje się nierozsądnie i lekkomyślnie. Omyłkowe zachowania oraz błędy są niekiedy katastrofalne w skutkach pracy na budowie. Należy pamiętać, że maszyny budowlane jak i cały sprzęt posiada swój osobny zbiór reguł bezpieczeństwa, których należy przestrzegać. Błędy mają swoją przyczynę z różnych źródeł takich jak brak skupienia, rozkojarzenie, zmęczenia czy też brak poszanowania zasad bezpieczeństwa.

W większości przypadków podczas zatrudniania pracowników budowlanych powołujemy się na prawo pracy, które reguluje stosunek między pracownikiem i pracodawca. Możemy globalnie grupować je w prawie prywatnym i publicznym. Prawo prywatne jest regulowane przede wszystkim w art. 319 i następne kodeksu obowiązki. Są to przepisy regulujące umowę o pracę indywidualne. Prawo publiczne obejmuje przepisy dotyczące ochrony pracowników. Obejmuje to między innymi Ustawę o pracy i rozporządzenie w sprawie zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym/ Rozporządzenie 3 w sprawie ustawy o pracy reguluje ogólną ochronę zdrowotnej. Określa środki, jakie musi przedsięwziąć pracodawca, aby tego uniknąć szkody dla zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników. Rozporządzenie 4 w sprawie ustawy o pracy reguluje procedurę zatwierdzenia plany licencjonowania do działania. Procedura zatwierdzenia planu zapewnia, że ​ wymagania dotyczące ochrony zdrowia i zdrowia zapobieganie wypadkom jest zintegrowane z planowaniem a przedsiębiorstwo przemysłowe lub przedstawiające szczególne niebezpieczeństwa, a nie po tym wizyta w recepcji. Licencja na prowadzenie działalności jest udzielana tylko wtedy, gdy konstrukcja i układ firmy są zgodne z planami zatwierdzone. Rozporządzenie 4 ustawy o pracy precyzuje ponadto które firmy podlegają procedurze zatwierdzania planu.

Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia, podstawowe ustawodawstwo w sprawie ochrona pracowników, opierają się na dwóch prawach:

 • Federalna ustawa o ubezpieczeniu wypadkowym, która zawiera przepisy dotyczące bezpieczeństwa w pracy (zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym)
 • Federalna ustawa o pracy w przemyśle, rzemiośle i handlu

Środki zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym, o których mowa w Art. 82 ustawy federalnej o ubezpieczeniu wypadkowym nie wchodzą w grę stosowania tego zamówienia OLT 3.

Ta kolejność określa środki higieny, które należy podjąć we wszystkich spółkach podlegających prawu.

Pracodawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia w celu poprawy ochrony zdrowia i zapewnienia zdrowia fizycznego i psychicznego medium pracowników. W szczególności musi on zapewnić, że:

 • Pod względem ergonomii i higieny warunki pracy są dobre.

  wpływy fizyczne nie mają wpływu na zdrowie, chemiczny lub biologiczny.

  Unikane są nadmierne lub nadmiernie powtarzalne wysiłki.

  Praca jest zorganizowana we właściwy sposób.

Ochrona zdrowia (fizyczna i psychiczna) jest wspólnym obowiązkiem pracownicy i pracodawca. Odpowiedzialność tej ostatniej obejmuje czynniki należne w pracy i wpływając na zdrowie. Środki ochronne zostaną podjęte przez zabranie z uwzględnieniem następujących zasad:

 • zminimalizować ryzyko
 • ocenić ryzyko, którego nie można wyeliminować
 • zwalczaj ryzyko u źródła
 • dostosować pracę człowieka, w szczególności w odniesieniu do organizacji i
 • projektowanie stanowisk pracy oraz wybór sprzętu, metody
 • praca i produkcja
 • wziąć pod uwagę ewolucję techniki, a także środki ochrony
 • zastąpić to, co niebezpieczne, tym, co nie jest, lub które nie jest
 • Projektuj ochronę zdrowia, dążąc do spójnej całości, która się integruje

zapobieganie:

 • poszczególne czynniki, technika, organizacja pracy, warunki praca
 • relacje społeczne i wpływ czynników środowiskowych w pracy
 • priorytetowo traktować zbiorowe środki ochrony zdrowia, a nie indywidualne środki
 • wydawać pracownikom odpowiednie instrukcje, w tym informacje na ten temat

Pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie fizycznego lub psychicznego zdrowia pracownik nie jest uprzedzony przez swoją pracę. Funkcjonalny projekt budynków i urządzeń jest podstawą dobrych warunków ochrona zdrowia. Eliminuje ryzyko, utrzymuje budynki i instalacje w dobrym stanie i ułatwiają pracę.

 

Categories: Uncategorized Tags: Tagi:

Promowanie współpracy pomiędzy danymi jednostkami organizacyjnymi.

No Comments

Aby zwiększyć bezpieczeństwo pracowników budowlanych podczas obsługiwania sprzętu budowlanego zorganizowano pięć audiencji informacyjnych na forum budownictwa w ramach projektu i na podstawie wyników z tych prac, cztery arkusze informacyjne zostały opracowane oraz omówione. Na pierwszą linię posła ergonomia maszyn, organizacja pracy budowy, szkolenie i edukacja operatorów i pracowników, unikanie kolizji i standaryzacja. Niniejszy artykuł przedstawia tylko niektóre wspólne kwestie o relacji i interakcji między producentami a użytkownikami maszyn budowlanych, wytyczne zasady i roszczenia powiązanych kwestii, a także zobowiązanie dla przyszłych wspólnych działań.

Promowanie współpracy pomiędzy danymi jednostkami organizacyjnymi.

Największym problemem, który powoduje spore obawy jest to, że wciąż firmy stoją w obliczu zbyt wielu poważnych wypadków, w tym tych śmiertelnych, podczas operowania maszynami budowlanymi na budowach. Dlatego też należy z każdej takiej sytuacji wyciągać odpowiednie wnioski a komunikacja i koordynacja współpracy pomiędzy producentami tychże maszyn oraz ich użytkownikami są istotnymi aspektami i odzwierciedlają wspólne rozumienie Komitetu Europejskiego Sprzętu Budowlanego, Europejskiej Federacji Pracowników Budowlanych i Federacji Europejskiego Przemysłu Budowlanego dotyczące aspektów zdrowia i bezpieczeństwa w projektowaniu i stosowaniu maszyn budowlanych. Niniejszy artykuł powstał w wyniku dwuletniego projektu zatytułowanego „Bezpieczniejsza praca z maszynami budowlanymi – podejście wielostronne”, przy finansowym wsparciu Komisji Europejskiej. Doskonalenie produkcji tych maszyn, a później odpowiednia edukacja i szkolenie pracowników jest tutaj kluczowe dla zachowania podstawowym norm bezpieczeństwa. Przekonanie wspólne i animowanie partnerów jest to, że oczekuje się, że ten protokół ustaleń w celu promowania wizji bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), które jeśli chodzi o korzystanie z maszyn budowlanych na projekty, przywiązują równie dużą wagę do wydajności, BHP, trwałości sektora i jakości pracy. W tym kontekście, maszyny budowlane powinny być łatwe w utrzymaniu, sprawdzone, certyfikowane, ocenione i wykorzystane przez producentów, pracodawców i pracowników, w zależności od zakresu odpowiedzialności i obowiązków.

Nawiązanie dialogu i porozumienia pomiędzy producentami maszyn i ich użytkownikami jest konieczny aby po pierwsze wyjaśnić konsumentom wszelkie niuanse, ograniczenia związane z projektem oraz dać do zrozumienia producentom przyczynę niezrozumienia problemów związanych z wykorzystaniem niektórych maszyn i objaśnić niezrozumiałe cechy konstrukcyjne.

Partnerzy zgadzają się, że zasada ściślejszej współpracy między producentami i użytkownikami, choć przyjęta co do zasady, nie została jeszcze w wystarczającym stopniu wdrożona. Wierzymy, że producenci na ogół mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia pracodawców i pracowników, którzy korzystają z ich maszyn, a tym samym zyskują przewagę konkurencyjną i jakościową nad swoimi konkurentami poprzez maszyny bardziej atrakcyjne dla kupujących i łatwiejsze do zaakceptowania przez pracowników.

Categories: Uncategorized

Standardy zachowania bezpieczeństwa podczas operowania maszynami budowlanymi.

No Comments

Ruchome, mobilne, jezdne maszyny budowlane przedstawiają znacząco podwyższone ryzyko dla operatora, szczególnie takiego który zaniedbał przejście odpowiedniego szkolenia, jest stale pod ryzykiem zagrożenia, że co może być irytujące szczególnie kiedy jest operatorem słabo opłaconym.

Prawie wszystkie maszyny budowlane, przypuszczalnie może to być mocno powyżej 90% oznakowanie bezpieczeństwa nie jest zawarte w produkcie. Dodatkowo nie jest to faktyczne, uznane a w szczególności nikt tego nie kontroluje.

Praktyka pokazuje, że na budowach, że przy fazuje wszystkim maszynom:

– nie przygotowano instrukcji obsługi danego sprzętu budowlanego

– nie istnieje też instrukcja użytkowa szybkozłączy

– nie można się doszukać żadnych nalepek bezpieczeństwa, kiedy takowe istnieją, są zdecydowaną rzadkością.

– osoby odpowiedzialne, za obsługiwanie maszyn stale występują w strefie zagrożenia

– producent w mylący sposób oznaczył etykietę bezpieczeństwa

– oznakowanie często jest w niezrozumiały sposób przedstawione np. występuje w kolorze żółtym na żółtym tle

– często maszyny są bezpodstawnie oznakowane etykietą „certyfikowane” kiedy w rzeczywistości jest to wątpliwe

– pracodawca jest zbyt ufny producentowi sprzętu i często zbyt pochopnie powołuje się na niego bez odpowiednio przeprowadzonej oceny ryzyka

– pracodawca nie wykonuje regularnych przeglądów maszyn, które posiada

– pracownicy i operatorzy są nieświadomi, że istnieje ryzyko niebezpieczeństwa oraz posiadają zbyt wysokie zaufanie dla pracodawców

– Nadzorcy nie kontrolują bezpieczeństwa pracy

– wymagania dotyczące poruszania się i przebywania w kasku bezpieczeństwa są zbyt często ignorowane

Problemem jest też częsty brak tablic ostrzegających o specjalnym niebezpieczeństwie. Ostatecznym celem bezpieczeństwa funkcjonalnego jest ryzyko zmniejszyć ryzyko danej osoby. Bezpieczeństwo funkcjonalne dotyczy systemu sterowania maszyny budowlanej, od której zależy funkcja związana z bezpieczeństwem. Ze względu na rosnącą liczbę Bezpieczeństwo funkcjonalne staje się coraz ważniejsze na ECU w dzisiejszych aplikacjach. Jest to szczególnie istotne w przypadku autonomicznych systemów zapobiegania wypadkom.

Środki bezpieczeństwa zapobieganie wypadkom jest głównym celem zarządzania budownictwem, zarówno dla koordynatorów ludzkich i finansowych. W celu zapobiegania wypływom na stronach budowlanych, niektóre środki bezpieczeństwa muszą być podjęte w następujących działaniach, które działają ryzykiem wypadków: środki bezpieczeństwa dla wykopów  wszystkie prace, doświadczenie oraz wyżej konkretne formularze lub nadzorcze powinny być wyglądane po wykonaniu pracy. Należy upoważnić się do wykonywania zasad bezpieczeństwa i zapobiegać używaniu wadliwych i niebezpiecznych urządzeń. Przed wykonaniem wykopu pełną wiedzę podziemnych struktur, takich jak do kanalizacji, linii wodociągowych, sieci gazowej. Jest niezbędne i właściwe środki ostrożności należy podjąć, aby zapobiec wypadkom robotnicy WYKONUJĄCYCH wykopu.